Chính sách bảo mật

 1. Mục đích và phạm vi thu thập

 Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT nhadatsaigon247.com bao gồm: họ tên, Mã số thuế (doanh nghiêp), Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân), Địa chỉ, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập (mật khẩu được mã hóa 3 lớp Md5 và base64_decode), địa chỉ thành viên. Đây là các thông tin mà nhadatsaigon247.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản để nhadatsaigon247.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho thanh viên và khách hàng. 

 Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT nhadatsaigon247.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.  

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

                   Sàn giao dịch TMĐT nhadatsaigon247.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Xác nhận đăng ký tài khoản thành viên và cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các chương trình khuyến mãi, các cập nhật về website cũng như các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT nhadatsaigon247.com;
 • Hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc tìm hiểu, thu thập ý kiến phản hồi của các thành viên trên sàn.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Xác nhận và kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng trong trường hợp khách hàng thực hiện thanh toán trực tuyến. Việc cung cấp thông tin của khách hàng sẽ giúp cho Sàn Giao dịch TMĐT nhadatsaigon247.com hỗ trợ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp xảy ra trong quá trình giao dịch.
 • Nghiên cứu, tìm hiểu, cung cấp các giải pháp hỗ trợ khách hàng, nâng cấp các tính năng và thay đổi giao diện hay quy trình dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng.
 • Trên cơ sở thu thập dữ liệu cá nhân, sàn Giao dịch TMĐT nhadatsaigon247.com tiến hành quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của khách hàng để xây dựng chính sách phục vụ Khách hàng phù hợp.

Sàn giao dịch TMĐT nhadatsaigon247.com sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại nhadatsaigon247.com.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT nhadatsaigon247.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

v Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của nhadatsaigon247.com.

v Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Công ty TNHH DHLTECH 
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Công ty TNHH DHLTECH

Nam cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

 • Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.
 • Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
  • Công ty TNHH DHLTECH 
  • Trụ sở chính: Lô 922-B1, Khu TĐC Hòa Liên 4- Hòa Liên – Hòa Vang – Đà Nẵng
  • Email: nguyentanqua@gmail.com
 2. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu nhadatsaigon247.com thực hiện việc này.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên nhadatsaigon247.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của nhadatsaigon247.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, nhadatsaigon247.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của nhadatsaigon247.com.

Ban quản lý nhadatsaigon247.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý nhadatsaigon247.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

v Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng  

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử nhadatsaigon247.com đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: nguyentanqua@gmail.com 

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 7 ngày.

Đóng