Bảng giá tin đăng

Tin thường
VIP 2
VIP 1
Tin kim cương
Giá ngày 1,000 điểm 2,000 điểm 5,000 điểm 10,000 điểm
Giá tuần (7 ngày)
7,000 điểm

14,000 điểm
35,000 điểm
28,000 điểm
Tiết kiệm: 20%
70,000 điểm
59,500 điểm
Tiết kiệm: 15%
Giá tháng (30 ngày)
30,000 điểm

60,000 điểm
150,000 điểm
105,000 điểm
Tiết kiệm: 30%
300,000 điểm
210,000 điểm
Tiết kiệm: 30%
Giá đẩy tin 1,000 điểm/lần 2,000 điểm/lần 3,000 điểm/lần 3,000 điểm/lần
Đăng tối thiểu 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày
Vị trí
Hiển thị số điện thoại
Nhãn miễn phí
Huy hiệu nỗi bạt
Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

TIN KIM CƯƠNG

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 5 ngôi sao màu vàng và biểu tượng nổi bật ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị ở trên tất cả các tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google & Facebook


TIN VIP 1

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 4 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác.


TIN VIP 2

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU CAM, gắn biểu tượng 3 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác.


TIN THƯỜNG

- Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị sau các tin VIP.

- Tiêu đề viết hoa màu mặc định


TIN MIỄN PHÍ

 Xuất hiện sau cùng của danh sách tin đăng

Tiêu đề viết hoa màu mặc định

Đóng